Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 - Đợt 2

 22/08/2022  1731

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022-Đợt 2

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 – Đợt 2 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh và thời gian tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

- Thời gian tuyển sinh: Ngày 15-16/10/2022.

2. Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.

3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm – 02 năm.

4. Môn thi tuyển, xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

4.1. Môn thi tuyển (ngoại ngữ đầu vào)

- Môn thi tuyển là môn tiếng Anh đảm bảo xác định được trình độ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Đại học Thái Nguyên tổ chức theo quy định.

- Người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại phụ lục 1 đính kèm thông báo này không phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

4.2.  Môn xét tuyển

Môn xét tuyển được lựa chọn là 02 học phần quan trọng trong các học phần bắt buộc (Môn cơ sở và môn chủ chốt) theo yêu cầu của ngành đào tạo để đánh giá kiến thức chuyên môn ở trình độ đại học của người dự tuyển.

Danh mục các học phần được lựa chọn để xét tuyển vào từng ngành đào tạo thạc sĩ như sau:

Stt

Ngành đào tạo thạc sĩ

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Môn xét tuyển

Môn cơ sở

Môn chủ chốt

1

Kinh tế nông nghiệp

8.62.01.15

11

Kinh tế vi mô 1

 Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

2

Kế toán

8.34.03.01

24

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

3

Quản lý kinh tế

8.34.04.10

218

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

4

Quản trị kinh doanh

8.34.01.01

34

Quản trị chiến lược

Quản trị nhân lực

5

Kinh tế phát triển

8.31.01.05

20

Kinh tế vi mô 1

Kinh tế phát triển 1

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

Mẫu hồ sơ dự tuyển


BÀI VIẾT LIÊN QUAN