TKB CHÍNH THỨC 6 TÍN CHỈ THAY THẾ KHÓA LUẬN K12 HỆ ĐH CHÍNH QUY + NGOÀI TIẾN ĐỘ
04/04/2019 | 1247 lượt xem

TKB chính thức 6 tín chỉ thay thế khóa luận K12 hệ đại học chính quy + Ngoài tiến độ:

/Content/DAOTAO/Files/TKB%20ch%c3%adnh%20th%e1%bb%a9c%206TC%20thay%20th%e1%ba%bf%20KL%20K12%2b%20Ngo%c3%a0i%20ti%e1%ba%bfn%20%c4%91%e1%bb%99.xls