THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 5
04/08/2017 | 7491 lượt xem

Thông tin tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh hợp tác đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành, ngôn ngữ đào tạo và văn bằng

- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

- Ngôn ngữ đào tạo: tất cả các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh;

- Văn bằng: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên đạt yêu cầu sẽ nhận bằng thạc sĩ chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Central Philippine cấp.

2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

2.1. Đối tượng và hình thức xét tuyển

- Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế được nộp hồ sơ đăng ký và dự tuyển;

- Xét sơ tuyển hồ sơ tại TNU, xét công nhận trúng tuyển tại CPU.

2.2. Điều kiện về văn bằng

- Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng (Quản trị kinh doanh) hoặc phù hợp (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống) được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và xét tuyển thẳng.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải tham gia khóa học bổ sung kiến thức từ 3-5 môn học, người có bằng đại học không phải nhóm ngành đúng, phù hợp và ngành gần phải học bổ sung kiến thức 10 môn học.

- Khóa học bổ sung kiến thức do Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh phối hợp với CPU tổ chức. Chứng chỉ đạt yêu cầu các môn học bổ sung kiến thức phải có đầy đủ trong hồ sơ xét tuyển của ứng viên.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 học viên

4. Tổ chức đào tạo

4.1. Thời gian đào tạo: 2 năm/khóa học (không tính thời gian khóa học bổ sung kiến thức)

4.2. Địa điểm đào tạọ: Trường Đại học Kinh tế và QTKD - Đại học Thái Nguyên.

4.3. Chương trình đào tạo

- Khung chương trình đào tạo và nội dung: do CPU cung cấp và thực hiện; Chương trình đào tạo được áp dụng cho các khoá đào tạo cùng ngành tại cơ sở chính của CPU.

- Văn bằng cấp cho các học viên hoàn thành yêu cầu của chương trình đào tạo trên có giá trị hoàn toàn như văn bằng cấp cho học viên học tại cơ sở chính của CPU.

- Chương trình đào tạo gồm 11 môn học chuyên môn, tương đương 33 tín chỉ  và luận văn tương đương 6 tín chỉ.

4.4. Hình thức triển khai khoá học

Học tập trung theo học kỳ; việc đánh giá các môn học được thực hiện theo quy định về kiểm tra và thi của CPU.

5. Kinh phí khoá học

5.1. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ;

- Lệ phí tuyển sinh: 750.000 đồng/ứng viên/lần dự tuyển.

5.2. Kinh phí đào tạo

- Học viên tham gia khóa học được hưởng các quyền lợi hỗ trợ về tài chính trong khuôn khổ hợp tác đã ký giữa TNU và CPU;

- Phần kinh phí còn lại mỗi học viên phải đóng là 4.400 đô la Mỹ/1 học viên cho toàn khoá học (nộp bằng VNĐ theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm nộp học phí). Học phí nộp 4 đợt theo thông báo cụ thể của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời điểm nộp.

- Lệ phí hướng dẫn luận văn: 300 đô la Mỹ/1 học viên (nộp bằng VNĐ theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm nộp).

6. Yêu cầu tiếng Anh đầu vào

- Có trình độ B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương.

- Trường hợp thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh có thể nộp hồ sơ dự tuyển và được tổ chức đào tạo tiếng Anh. Sau khi thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu sẽ được xét tuyển vào chương trình.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người có nguyện vọng liên hệ với đơn vị đào tạo để nhận mẫu Hồ sơ đăng ký dự tuyển thạc sĩ / tiến sĩ; kê khai, xác nhận đầy đủ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển thạc sĩ (Application form);

- Sơ yếu lý lịch trong thời hạn 6 tháng, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc UBND xã/phường/thị trấn thường trú (nếu chưa có việc làm);

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý nhân sự (đối với CBCC, VC). Trong công văn cử đi đào tạo cần ghi rõ nội dung cam kết tạo điều kiện để người học thực hiện đầy đủ yêu cầu về thời gian, học phí hình thức đào tạo;

- Bản sao và bản dịch bằng và bảng điểm đại học (khi nộp hồ sơ cần mang theo bản gốc để đối chiếu);

- Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện;

- Bản sao các quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động dài hạn/điều động cán bộ;

- Bảng điểm các học phần bổ sung;

- Bốn ảnh chân dung cỡ 4 x 6 mới chụp 6 tháng gần đây; Hai phong bì dán tem ghi địa chỉ người nhận.

8. Yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ

Học viên có chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương theo quy định Quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 668/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

9. Thời gian nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết 15 tháng 9 năm 2017

- Nơi phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

Địa chỉ: Phòng 501, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: (0280) 3 647 680        Di động: 0974-529-567

Website: http://tueba.edu.vn/

Để biết thêm thông tin về Đại học Central Philippine - Philippines, xin vui lòng xem thông tin tại Website: www.cpu.edu.vn.