THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỤC NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NCS CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
14/03/2019 | 1023 lượt xem

Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên và NCS của Đại học Thái Nguyên

- Chi tiết xem tại đây