Thông báo Tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Thị Thanh Tâm
25/04/2017 | 5235 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thanh Tâm với đề tài:

“Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp.              

Mã số: 62 62 01 15.

            Người hướng dẫn khoa học:

          1. TS. Bùi Đình Hòa, Trường Đại học Nông Lâm, hướng dẫn 1.

          2. TS. Lê Quang Dực, Trường Đại học Khoa Học, hướng dẫn 2.

         Thời gian: 8 giờ 30’, ngày 14 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.