HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY XEM LỊCH THI CÁ NHÂN
06/11/2019 | 1801 lượt xem

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY XEM LỊCH THI CÁ NHÂN

+ Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống IU sinh viên bằng tài khoản IU cá nhân: Nhập Mã số sinh viên và mật khẩu

+ Bước 2: Click vào mục " Xem lịch thi cá nhân" => Chọn học kỳ hiện tại có lịch thi.

+ Bước 3:  Xem lịch thi cá nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Đào tạo