THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP ÔN THI SAU ĐẠI HỌC ĐỢT THI THÁNG 4 NĂM 2019
02/04/2019 | 1927 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 
   

Số: 22/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn thi sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2019

 

 
   

          Được sự cho phép của Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc tổ chức lớp ôn thi sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2019, Phòng Đào tạo thông báo tới các thí sinh đăng ký dự thi sau đại học đợt tháng 4 năm 2019 kế hoạch và thời lượng ôn tập như sau:

  1. Môn Quản trị học: 60 tiết
  2. Môn Kinh tế học: 60 tiết
  3. Nguyên lý kế toán: 60 tiết
  4. Môn Tiếng Anh: 60 tiết

Lệ phí ôn tập: 700.000đ/môn.

Dự kiến thời gian ôn tập từ ngày 05/4/2019 đến ngày 19/4/2019.

Thí sinh đến đăng ký tại phòng 303 (Phòng Đào tạo) Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02083.547653 hoặc 0983.150.467 (Đ/c Khánh).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- BGH (để B/c);

- Thí sinh (để t/h);

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh