Thông báo về việc tổ chức lớp ôn thi sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018
04/04/2018 | 510 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

 

 
                   
Số: 261/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
                   Thái Nguyên, ngày 23 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn thi sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018


          Được sự cho phép của Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc tổ chức lớp ôn thi sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2018, Phòng Đào tạo thông báo tới các thí sinh đăng ký dự thi sau đại học đợt tháng 4 năm 2018 kế hoạch và thời lượng ôn tập như sau:

  1. Môn Quản trị học: 60 tiết
  2. Môn Kinh tế học: 60 tiết
  3. Môn Tiếng Anh: 60 tiết

Lệ phí ôn tập: 700.000đ/môn.

Dự kiến thời gian ôn tập từ ngày 26/3/2018 đến ngày 18/4/2018.

Thí sinh đến đăng ký tại phòng 303 (Phòng Đào tạo) Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: ĐTCQ: 02803.547653; ĐTDĐ: 0983 150467 (đ/c Đinh Thị Khánh).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- BGH (để B/c);

- Thí sinh (để t/h);

- Lưu VT, ĐT.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đinh Hồng Linh

 

Lưu ý: 

- 14h00, ngày 07/04/2018 (Thứ 7): Lớp ôn thi sau đại học ôn tập môn Quản trị học tại phòng 204 - Giảng đường GK2.