Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đồng Văn Tuấn
12/07/2017 | 4891 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đồng Văn Tuấn

Tên đề tài luận án: “Giải quyết việc làm nhằm ng thu nhập cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; mã số: 62.62.01.15.

           Người hướng dẫn khoa học:

    1. PGS.TS. Trần Chí Thiện, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

    2. GS.TS. Bùi Minh Vũ, Viện Đào tạo và Quản lý kinh doanh quốc tế

Thời gian họp Hội đồng: 14 giờ 00’, ngày 02 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.