Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hòa Nhã.
25/12/2017 | 823 lượt xem

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hòa Nhã.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hòa Nhã Tên đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp; mã số: 62.62.01.15.              

          Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Thời gian: 15 giờ 00’, ngày 10 tháng 01 năm 2018

          Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.