THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS TRẦN LÊ DUY
10/01/2019 | 3196 lượt xem

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Lê Duy.

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên  tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Lê Duy tên đề tài: “Nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp.              

Mã số: 9.62.01.15.

     

          Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Ngô Xuân Hoàng

 

2. TS. Bùi Thị Minh Hằng

Thời gian: 09 giờ 00’, ngày 26 tháng 01 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.