Thông báo tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Ngô Thị Mỹ
12/08/2016 | 1230 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Mỹ với đề tài:

“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp.              

Mã số: 62 62 01 15.

            Người hướng dẫn khoa học:

          1. TS. Trần Nhuận Kiên, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, hướng dẫn 1.

          2. PGS.TS. Trần Chí Thiện, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, hướng dẫn 2.

         Thời gian: 15 giờ 00’, ngày 27 tháng 08 năm 2016

Địa điểm: Phòng họp A - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Đào tạo