Thông báo SBD, Phòng thi kỳ thi ĐGHP và CCN chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 9/12/2018
03/12/2018 | 420 lượt xem
Dưới đây gồm danh sách phòng thi, lịch thi, và sơ đồ phòng thi buổi sáng, buổi chiều ngày 21/10/2018: