Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức cho các thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 1 năm 2017
21/12/2016 | 1632 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh xin thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho các thí sinh ngành gần, ngành khác đăng ký dự thi cao học  đợt 1 năm 2017 như sau:

  + Lịch học BSKT chuyên ngành Quản lý kinh tế

 

  + Lịch học BSKT chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  - Lịch học lớp BSKT QTKD            - Danh sách lớp BSKT QTKD                 - Nhóm Facebook lớp BSKT QTKD 

  + Lịch học BSKT chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

 
Đề nghị:
- Các học viên đăng ký tham gia nhóm facebook theo danh sách lớp để theo dõi lịch học tập của lớp.
- Học viên theo dõi lịch học và đi học đầy đủ để đảm bảo thời gian học tập (học viên nghỉ học quá 01 buổi / 1 học phần hoặc không có đủ các bài kiểm tra của học phần thì sẽ không được dự thi học phần đó).
- Học viên khi đi học và đi thi phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh. 
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 0280.3547.653 
Trân trọng thông báo!

 

Nguồn: Phòng Đào tạo