Danh sách và Lịch học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 14 học kỳ I
28/06/2017 | 1949 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh xin thông báo Danh sách và Lịch học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 14 học kỳ I như sau:

- Danh sách các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 14

- Lịch học các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 14

Trân trọng!