Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC – IC3 – MOS tháng 08/2016
08/08/2016 | 1477 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
Số:  59   /TB- NNTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  05   tháng   08  năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi TOEIC – IC3 – MOS tháng 08/2016

          Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với công ty IIG Việt Nam xin thông báo lịch thi IC3 – MOS tháng 08/2016 như sau:

ĐỢT THỜI GIAN THI NGÀY ĐĂNG KÝ GIỜ
Thi IC3

 

Thi MOS

Ngày 13,14/07/2016 Từ ngày 01/08  đến ngày 08/08/2016 Sáng: 8h-11h00

 

Chiều: 1h30-4h

Ngày 20,21/08/2016 Từ ngày 08/08  ��ến ngày 14/08/2016
Ngày 27,28/08/2016 Từ ngày 15/08  đến ngày 21/08/2016
Thi TOEIC Ngày 21/08/2016 Từ ngày 08/08  đến ngày 14/08/2016

 

Địa điểm thi: Trường ĐH Kinh tế & QTKD – Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên

Lệ phí thi: Theo quy định của công ty CP IIG Việt Nam

Các cá nhân có nguyện vọng đăng ký thi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học

 Phòng 507 – Khu hiệu bộ – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

  Điện thoại: 01696364364 (Gặp Ms Thủy – Vui lòng gọi trong giờ hành chính)

Email: tueba.ngoaingutinhoc@gmail.com hoặc cfi@tueba.edu.vn

Nơi nhận:
– Các đối tượng quan tâm;
– Đăng website Nhà trường;
– Lưu: NNTH.
                      GIÁM ĐỐC 

 

               Trần Công Nghiệp

 

Nguồn: TT Tin học - Ngoại ngữ