Thời gian giải quyết các thủ tục đào tạo sau đại học
12/08/2016 | 3653 lượt xem

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

1

Các công việc thuộc thẩm quyền của cán bộ chủ nhiệm lớp

Buổi chiều trong ngày

2

·           Xác nhận kết quả bảo vệ, học tập

·           Xác nhận là học viên cao học, NCS

·           Xét hồ sơ bảo vệ và duyệt luận văn

 

Sau 1 ngày

3

·           Quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

·           Quyết định thành lập tiểu ban chấm chuyên đề

·           Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở

·           Xác nhận bảng điểm chính thức

 

Sau 15 ngày

4

·           Quyết định giao đề tài, điều chỉnh tên đề tài, cán bộ hướng dẫn đối với đào tạo thạc sĩ

·           Quyết định bảo lưu kết quả học tập, chuyển khoá, gia hạn thời gian bảo vệ đối với đào tạo thạc sĩ

·           Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường

·           Quyết định điều chỉnh hướng nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn đối với đào tạo tiến sĩ

 

 

Sau 10 ngày

5

Các công việc khác

Theo lịch hẹn

 

THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B1, B2 KHUNG CHÂU ÂU:

- Thời gian: đăng ký định kỳ vào tháng 3, 6, 9 và 12 hàng năm.

- Liên hệ đăng ký học và thi với cán bộ chủ nhiệm lớp.

- Thời gian trả chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu vào các ngày thứ 4 trong giờ hành chính (Đ/c Dung)

THỜI GIAN TRẢ CHỨNG CHỈ BỔ SUNG KIẾN THỨC:

- Thời gian: Các buổi chiều thứ 3 và thứ 5 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: gặp Đ/c Thủy, phòng 303, Nhà Làm việc - Nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN.

 THỜI GIAN TRẢ BẰNG THẠC SĨ:

- Thời gian: Các buổi chiều thứ 4 và thứ 6 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Đ/c Dung, phòng 303, Nhà Làm việc - Nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN.

Phòng Đào tạo