Hướng dẫn về việc áp dụng điều kiện ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ
09/08/2016 | 3402 lượt xem

Công văn 648 / ĐHTN-ĐT, ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, 'Về việc áp dụng điều kiện ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ'

Chi tiết xem tại File đính kèm.

 

 

Nguồn: TNU