Thời khóa biểu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 9 học kỳ III
12/08/2013 | 2553 lượt xem

Thời khóa biểu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 9 học kỳ III

Chi tiết mời xem file đính kèm:

File đính kèm:

- Lớp QLKT K9A

- Lớp QLKT K9B

- Lớp QLKT K9C 

- Lớp QLKT K9D

- Lớp QLKT K9E

- Lớp QLKT K9F

- Lớp QLKT K9G 

- Lớp QLKT K9H

- Lớp QLKT K9I

- Lớp QTKD K9A

- Lớp QTKD K9B

- Lớp QTKD K9C

- Lớp KTNN K9

Phòng QLĐT Sau đại học