Khóa tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế
28/01/2015 | 3435 lượt xem

Trước xu thế mở cửa và hội nhập sâu rộng về kinh tế – xã hội cũng như giáo dục hiện nay, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết giúp Nhà trường bước tới và hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của thế giới. Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Kinh tế & QTKD (TUEBA) đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nước ngoài tổ chức các khoá tập huấn về phương pháp nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường trên trường quốc tế.

DSC01278

PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường khai mạc lớp tập huấn

Nằm trong chuỗi các hoạt động này, từ ngày 26/01 đến 29/01/2015, Trung tâm Hợp tác quốc tế về Đào tạo & Du học và Trung tâm Hàn Quốc học phối hợp với Đại học Edith Cowan, Úc (ECU) tổ chức khoá tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học và hướng dẫn xây dựng đề cương luận án tiến sĩ cho cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học của Nhà trường. Với mục đích là tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế cho cán bộ, giảng viên và học viên sau đại học của Nhà trường; tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học; thúc đẩy sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo.

 DSC01283

Đông đảo cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia khóa tập huấn

Khoá tập huấn bao gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Kinh tế lượng ứng dụng sử dụng phần mềm STATA do Giảng viên Tueba hướng dẫn và Chuyên đề 2: Phương pháp viết đề cương Luận án tiến sĩ do Giảng viên ECU hướng dẫn.

Cuối khóa tập huấn, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Trường Đại học Edith Cowan, Úc và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cấp.

Nguồn: CTHSSV