Hội thảo nghèo đa chiều tại Việt Nam
18/12/2015 | 3783 lượt xem

Theo xu hướng chung của quốc tế, giảm nghèo không chỉ lo cho người nghèo đủ ăn, đủ mặc mà phải đảm bảo cho người nghèo có thể tiếp cận được các dịch vụ tối thiểu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ. Không nằm ngoài xu hướng đó, trong giai đoạn 2016 – 2020 chuẩn nghèo của Việt Nam sẽ phải điều chỉnh nâng cao hơn nữa để đảm bảo mức sống của người nghèo, đồng thời cũng cần phải thay đổi tư duy về giảm nghèo từ cách tiếp cận truyền thống là thu nhập, chi tiêu sang tiếp cận đa chiều để người nghèo có cơ hội được sử dụng các dịch vụ xã hôi thiết yếu như: y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin, điều kiện sống. Do đó Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động – Thương bình & Xã hội, trong đó Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo làm cơ quan thường trực để xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn cho ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng tiếp cận đa chiều, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, nghèo đa chiều là một vấn đề còn mới, nhưng đang rất cần được khẩn trương tiếp cận nghiên cứu để triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Hiểu biết về vấn đề nghèo đa chiều của đội ngũ cán bộ địa phương, đội ngũ trí thức trong các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn hạn chế. Nhưng những đội ngũ đó lại là lực lượng quan trọng đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc giảm nghèo tại tỉnh.

Với mục tiêu đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về nghèo đa chiều, trên cơ sở đó triển khai các hành động thiết thực, có ý nghĩa nhằm giảm nghèo tại Tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo tại Việt Nam, Ngày 18 tháng 12 năm 2015 Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh thuộc Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, với Hội Khoa học Kinh tế Nông – Lâm nghiệp Việt Nam (chi nhánh phía Bắc) tổ chức Hội thảo “Nghèo đa chiều tại Việt Nam” lần thứ nhất.

Tại Hội thảo này, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh đã mời ông Ngô Trường Thi – Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Ths. Phạm Minh Thu – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Ths Đồng Văn Đạt, Nghiên cứu sinh, giảng viên Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên chia sẻ những kiến thức về cơ sở lý luận về nghèo đa chiều; chiến lược giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam; trình bày nghiên cứu giảm nghèo, tái nghèo tại địa phương.

Tham gia Hội thảo gồm lãnh đạo của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm: Đại diện Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố Sông Công, Trung tâm nước sạch và môi trường tỉnh Thái Nguyên; Đại diện các ban của Đại học Thái Nguyên, Lãnh đạo, cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh; Đại diện của Hội Kinh tế Nông Lâm nghiệp Việt Nam, chi hội miền núi phía Bắc. Trong đó, tổng số cán bộ giảng viên tham gia gồm 177 người; số sinh viên tham gia: 55 người.

Thông qua Hội thảo này các cán bộ giảng viên và sinh viên cũng như các đại biểu tham dự Hội thảo đã được truyền đạt những kiến thức về nghèo đa chiều, cơ sở lý luận của việc chuyển đổi tiếp cận từ nghèo đơn chiều sang nghèo đa chiều tại Việt Nam; lý do lựa chọn các chiều và phương pháp đo lường các chiều nghèo; chương trình giảm nghèo bền vững của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020… đây sẽ là cơ sở giúp cho các cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường định hình được hướng nghiên cứu giảm nghèo tại Việt Nam cũng như tại cơ sở trong giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội thảo Nghèo đa chiều tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh tổ chức

1

PGS.TS Trần Chí Thiện – Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh phát biểu khai mạc

2

GS.TS Đặng Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh phát biểu khai mạc Hội thảo

3

Ông Ngô Trường Thi – Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo trình bày tại Hội thảo

4

Th.S Phạm Minh Thu trình bày tại Hội thảo

5

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Nguồn: TUEBA