Danh sách giảng viên tham gia các chương trình đào tạo
09/08/2016 | 6774 lượt xem

Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học

của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

TT

Họ và tên

Chuyên ngành đào tạo

1

PGS.TS. GVCC. Trần Chí Thiện

Kinh tế nông nghiệp

2

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Thương mại quốc tế

3

PGS.TS. Đỗ Thị Bắc

Kinh tế nông nghiệp

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm

Quản trị kinh doanh

5

PGS.TS. Đỗ Quang Quý

Kinh tế nông nghiệp

6

PGS.TS. Hoàng Thị Thu

Kinh tế

7

PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

Kinh tế nông nghiệp

8

TS. Trần Đình Tuấn

Kinh tế nông nghiệp

9

TS. Nguyễn Thanh Minh

Kinh tế nông nghiệp

10

TS. Trần Quang Huy

Kinh tế nông nghiệp

11

TS. Trần Nhuận Kiên

Thương mại quốc tế

12

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

Quản lý kinh tế

13

TS. Phạm Công Toàn

Quản trị kinh doanh

14

TS. Đỗ Đình Long

Kinh tế

15

TS. Bùi Thị Minh Hằng

Kinh tế nông nghiệp

16

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Kinh tế

17

TS. Phạm Thị Ngọc Vân

Quản lý kinh tế

18

TS. Đàm Thanh Thuỷ

Kinh tế phát triển

19

TS. Trần Văn Quyết

Kinh tế học

20

TS. Phạm Văn Hạnh

Quản trị kinh doanh

21

TS. Vũ Thị Hậu

Kinh tế công nghiệp

22

TS. Nguyễn Thị Thu Thương

Kinh tế và Quản lý KTQD

23

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Kinh tế nông nghiệp

24

TS. Nguyễn Thị Phương Hảo

Kinh tế nông nghi��p

25

TS. Nguyễn Quang Hợp

Quản lý hành chính công

26

TS. Dương Thị Tình

Kinh tế và quản lý thương mại

27

TS. Phạm Hồng Trường

Toán ứng dụng

28

TS. Nguyễn Văn Minh

Toán ứng dụng

29

TS. Đỗ Thùy Ninh

Quản lý kinh tế

30

TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Kế toán, Kiểm toán và phân tích

31

TS. Đinh Hồng Linh

Kinh doanh

32

TS. Nguyễn Tiến Long

Kinh tế đối ngoại

33

TS. Nguyễn Trọng Bắc

Toán ứng dụng

34

TS. Ngô Thị Hương Giang

Quản trị kinh doanh

35

TS. Triệu Đức Hạnh

Kinh tế nông nghiệp

36

TS. Ma Thị Hường

Kế toán, Kiểm toán và phân tích

37

TS. Phạm Thị Mai Yến

Quản trị kinh doanh

38

PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Kinh tế nông nghiệp

39

TS. Nguyễn Hồng Liên

Kinh tế công nghiệp

40

TS. Ngô Xuân Hoàng

Kinh tế nông nghiệp

41

TS. Đoàn Quang Thiệu

Kinh tế và tổ chức lao động

42

TS. Nguyễn Văn Quý

Luật

 

Danh sách các giảng viên thỉnh giảng tham gia đào tạo sau đại học

STT

Họ và tên

Chức danh
khoa học

Đơn vị công tác

1

Mai Ngọc

Anh

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

2

Nguyễn Hữu

Ánh

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

3

Đỗ Đức

Bình

GS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

4

Ngô Đức

Cát

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

5

Nguyễn Văn

Công

GS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

6

Mai Ngọc

Cường

GS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

7

Đinh Thiện

Đức

TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

8

Lê Quốc

Hội

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

9

Ngô Thị Tuyết

Mai

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

10

Vũ Hoàng

Ngân

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

11

Bùi Huy

Nhượng

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

12

Nguyễn Thế

Phán

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

13

Nguyễn Ngọc

Sơn

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

14

Lê Văn

Tâm

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

15

Lê Trung

Thành

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

16

Bùi Đức

Thọ

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

17

Trần Thị Kim

Thu

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

18

Phạm Hồng

Hoa

TS

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

19

Thái Bá

Cẩn

PGS.TS

Trường ĐH Kinh Doanh và CN HN

20

Vũ Văn

Hóa

GS. TS

Trường ĐH Kinh Doanh và CN HN

21

Lê Hữu

Ảnh

PGS.TS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

22

Phạm Bảo

Dương

PGS.TS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

23

Phạm Thị Minh

Nguyệt

TS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

24

Nguyễn Quốc

Oánh

TS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

25

Trần Đình

Thao

PGS.TS

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

26

Phạm Văn

Đăng

PSG.TS

Học viện Tài chính

27

Trần Văn

Dung

TS

Học viện Tài chính

28

Trần Văn

Hợi

PGS.TS

Học viện Tài chính

29

Nghiêm Thị

Thà

PGS.TS

Học viện Tài chính

30

Văn Bá

Thanh

PGS.TS

Học viện Tài chính

31

Vũ Bá

Thể

TS

Học viện Tài chính

32

Vũ T. Bạch

Tuyết

PGS.TS

Học viện Tài chính

33

Thịnh Văn

Vinh

PGS.TS

Học viện Tài chính

34

Nguyễn

Cúc

PGS.TS

Học viện Chính trị Khu vực I

35

Nguyễn Đình

Hợi

TS

Trường ĐH CN & QL Hữu Nghị

36

Hoàng Ngọc

Huấn

TS

Trường ĐH Ngoại thương

37

Nguyễn Quốc

Tiến

TS

Trường CĐ Thương mại & Du lịch

38

Vũ Diệp

Anh

TS

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

39

Phạm Thị Hồng

Điệp

PGS.TS

Trường ĐH Kinh tế - ĐH QGHN

40

Phạm Thị Thanh

Bình

PGS. TS

Viện Kinh tế & CTTG

41

Nguyễn Thanh

Đức

PGS.TS

Viện Kinh tế & CTTG

42

Chu Đức

Dũng

PGS. TS

Viện Kinh tế & CTTG

43

Hoàng T.Thanh

Nhàn

PGS. TS

Viện Kinh tế và CTTG

44

Nguyễn T. Hồng

Nhung

PGS. TS

Viện Kinh tế và CTTG

45

Phạm Thái

Quốc

PGS. TS

Viện Kinh tế & CTTG

46

Lưu Ngọc

Trịnh

PGS. TS

Viện Kinh tế & CTTG

47

Nguyễn Hữu

Đạt

PGS.TS

Viện Kinh tế Việt Nam

48

Đặng Thị Phương

Hoa

 TS

Viện Kinh tế Việt Nam

49

Trần Thị Minh

Ngọc

TS

Viện Kinh tế Việt Nam

50

Nguyễn Thị Tố

Quyên

TS

Viện Kinh tế Việt Nam

51

Bùi Quang

Tuấn

PGS.TS

Viện Kinh tế Việt Nam

52

Phí Vĩnh

Tường

TS

Viện Kinh tế Việt Nam

53

Nguyễn Trọng

Xuân

PGS.TS

Viện Kinh tế Việt Nam

54

Nguyễn Duy

Dũng

PGS.TS

Viện nghiên cứu Đông Nam Á

55

Nguyễn Huy

Hoàng

TS

Viện nghiên cứu Đông Nam Á

56

Trần Quang

Minh

TS

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

57

Trần Thị

Nhung

TS

Viện nghiên cứu Đông Bắc Á

58

Vũ Hùng

Cường

PGS.TS

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội

59

Nguyễn Xuân

Trung

TS

Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á

60

Nguyễn An

PGS.TS

Viện Nghiên cứu Châu Âu

61

Nguyễn Quang

Duệ

TS

Viện INBUMAT

62

Lê Thế

Hoàng

TS

Viện CS & Chiến lược PTNNNT

63

Nguyễn Đình

Long

PGS.TS

Viện CS & Chiến lược PTNNNT

64

Phạm Thị

TS

Ngân hàng CSXH VN

65

Chu Tiến

Quang

TS

Viện Nghiên cứu QLKT TW

66

Nguyễn Hữu

Tri

PGS.TS

Viện Tổ chức Hành chính

67

Nguyễn Xuân

Dũng

PGS.TS

Nhà xuất bản Khoa học xã hội

68

Vũ Thanh

Sơn

PGS.TS

Ban Tổ chức Trung ương Đảng

69

Trần Văn

Túy

TS

Ban Tổ chức Trung ương Đảng

70

Nguyễn Văn

Đại

TS

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

71

Phan Văn

Hùng

TS

Uỷ ban Dân tộc

72

Nguyễn Cao

Thịnh

TS

Uỷ ban Dân tộc

73

Vũ Thanh

Liêm

TS

Tổng Cục Thống kê

74

Tăng Văn

Khiên

PGS.TS

Hội thống kê Việt Nam

75

Phí Văn

Kỷ

TS

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT

76

Phạm Quốc

Chính

TS

Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên

77

Lê Quang

Dực

TS

Tỉnh ủy Thái Nguyên

78

Đinh Trọng

Hanh

PGS.TS

Kiểm toán Nhà nước KV X

79

Trần Đức

L���i

TS

Bộ tư lệnh Quân khu 1