Giới thiệu nhân sự Phòng Đào tạo
09/08/2016 | 6456 lượt xem

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/

học vị

Email

Điện thoại

1

Đinh Hồng Linh

Trưởng phòng/Quản lý chung

Tiến sĩ

linhdh@gmail.com

0979.592.699

2

Tạ Thị Thanh Huyền

P.Trưởng phòng

Tiến sĩ

thanhhuyen@tueba.edu.vn

0912.463.113

 

Bộ phận chính quy

 

 

 

02803.647.714

3

Trần Thị Hương

Chuyên viên

Cử nhân

quynhhuong@tueba.edu.vn

0983.240.884

4

Vũ Thị Như Trang

Chuyên viên

Thạc sĩ

Nhutrang266@gmail.com

0975.865.266

5

Nguyễn Thi Kiều Yến

Chuyên viên

Cử nhân

nguyenkieuyentn@gmail.com

0969.735.411

6

Nguyễn Thị Hồng Liên

Chuyên viên

Thạc sĩ

liencdkt@gmail.com

0983.896.496

7

Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

kimanh@tueba.edu.vn

0989.973.255

 

Bộ phận sau đại học

 

 

 

02803.547.653

8

Đinh Thị Khánh

Chuyên viên

Thạc sĩ

dinhkhanhdhkt@gmail.com

0983.150.467

9

Tô Thị Dung

Chuyên viên

Thạc sĩ

todung@tueba.edu.vn

0983.959.586

10

Nguyễn Văn Thông

Chuyên viên

Thạc sĩ

nguyenvanthong@tueba.edu.vn

0932.597.888

11

Nguyễn Thị Huyền Thương

Chuyên viên

Thạc sĩ

huyenthuong.sdh@tueba.edu.vn

0973.805152

12

Đỗ Trọng Nghĩa

Chuyên viên

Thạc sĩ

trongnghia89.tn@gmail.com

01666.782.589

13

Nguyễn Thu Thủy

Chuyên viên

Thạc sĩ

thuthuy90tueba@gmail.com

0988.496.222

14

Trần Lệ Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

lehang.tueba@gmail.com

0368.948.888

15

Mai Thị Thu Hà

Chuyên viên

Thạc sĩ

hamaitn309@gmail.com

0978.333.309

 

Phòng Đào tạo