Ba công khai các chương trình đào tạo
12/08/2016 | 637 lượt xem

CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

- Số lượng học viên đào tạo sau đại học tính đến 31/12/2015 

CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THẠC SĨ

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

 CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 

Nguồn: TUEBA